VERİ İŞLEME VE PAYLAŞIM BEYANI

Verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri sorumlusu Aydın Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile paylaştığım kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin (“Kişisel Veriler”), Aydın Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’nin Sınai, Ticari, Hukuki, Çalışanlar ve diğer İnsanların Sağlığı, İş ve İşyeri Güvenliği, Çevre Sağlığı, Bankacılık İşlemleri, Yatırım, İstihdam, Üretim, Depolama, Dağıtım, Satış, Pazarlama faaliyetleri doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesi, toplanması, kullanılması, arşivlenmesi, grup şirketleri ve iştiraklerinin bu bilgileri birbirleriyle veya daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği içerisinde olduğu üçüncü kişiler ile paylaşması, ve kanunların öngördüğü veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca yurtiçinde ve/veya gerekli güvenlik şartlarının sağlanması kaydıyla yurtdışında saklamasına ve/veya yurtdışına aktarılmasına açıkça izin verdiğimi ve tarafıma elektronik ortamda ya da posta yoluyla veya diğer yöntemlerle erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığım konusunda talepte bulunmayacağımı, Aydın Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve grup şirketlerini ve iştiraklerini sorumlu tutmayacağımı; aksini bildirmediğim sürece verdiğim bu onayın tüm grup şirketleriniz ve iştirakleriniz açısından geçerli olacağını özgür irademle kabul ve beyan ederim.

TOP